Tổng chi phí làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền?

Khi thực hiện đăng ký cấp sổ đỏ, công dân cần phải nộp các khoản chi phí nhất định, bao gồm các khoản: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ và tiền sử dụng đất (nếu có).Làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền?Đây là toàn bộ các khoản tiền mà công dân có yêu cầu xin phép được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, khi cần nộp. Nhiều công đẫn vẫn thắc mắc tổng chi phí làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền? Mời bạn theo dõi nội dung bài viết hôm nay của chúng tôi, sẽ rõ hơn nhé.

Xem tiếp:

Quy định về việc sử dụng tuổi thọ chung cư bao nhiêu năm?

Làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền?

Để hoàn thành sổ đỏ nhà đất, mỗi công dân cần phải nộp những khoản phí nhất định, mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các khoản chi phí cần nộp như sau:

1. Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định như: ô tô, nhà, đất,… phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP lệ phí trước bạ khi làm Sổ đỏ được tính như sau: Lệ phí trước bạ phải nộp = (giá đất tại bảng giá đất  x  diện tích)  x  0.5%

Trong đó:

  • Giá đất tại bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
  • Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký QSDĐ xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế.

Làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền?

2. Lệ phí cấp sổ đỏ

Theo Thông tư 250/2016/TT-BTC, lệ phí cấp sổ đỏ là khoản phí mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng theo điều 3 của Thông tư trên, lệ phí cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tại TPHCM, lệ phí cấp sổ đỏ dao động từ 25.000 đồng – 100.000 đồng nếu cá nhân, hộ gia đình xin Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất; từ 100.000 đồng – 500.000 đồng nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

3. Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất được phân loại thành nhiều trường hợp khác nhau, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà Pháp luật quy định mức tiền sử dụng đất khác nhau. Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, các trường hợp cụ thể phải đóng tiền sử dụng đất bao gồm:Làm sổ đỏ nhà đất bao nhiêu tiền?

  • Khi Nhà Nước giao đất;
  • Khi chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013;
  • Khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013;
  • Khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận;

Trên đây là tất cả các khoản chi phí chính mà công dân cần nộp khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như những tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên Pháp luật hiện hành cũng đang quy định cụ thể một số trường hợp được miễn, không cần phải đóng tiền sử dụng đất, ngoài ra vẫn có trường hợp được xét giảm tiền sử dụng đất,…