Dự tính về chi phí đăng ký thương hiệu nộp cho nhà nước

Việc dự tính trước các khoản chi phí đăng ký thương hiệu sẽ giúp người thực hiện có được cách thức đăng ký tiết kiệm nhất. Trong tổng số chi phí của việc đăng ký thương hiệu sẽ bao gồm có các khoản phí nộp cho cơ quan nhà nước. Ngoài ra sẽ một những khoản khác tùy vào từng trường hợp và cách thức thực hiện. Những khoản chi phí này thường sẽ khác nhau và không có một định mức chung nhất định. Nhưng với phí và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước thì lại khác. Tất cả đều được quy định và công bố rộng rãi đến những người thực hiện. Vì vậy mà hoàn toàn có thể dự tính trước về các mức thu này trước khi thực hiện.

Căn cứ dự tính chi phí đăng ký thương hiệu

Về việc thu, nộp cho từng khoản phí phục vụ cho công tác đăng ký thương hiệu sẽ dựa trên các quy định của pháp luật. Trong đó Thông tư 263/2016/TT-BTC là một trong những văn bản quy định cụ thể cho từng khoản chi phí này.

Dự toán về chi phí đăng ký thương hiệu

 Theo như thông tư này quy định, các khoản phí, lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước chủ yếu phụ thuộc vào danh mục phân loại hàng hóa dịch vụ. Nếu số lượng đăng ký vượt hơn mức quy định thì đối với từng loại phí, lệ phí sẽ phát sinh thêm những mức nhất định. Người thực hiện cần hết sức lưu ý ở công tác này để có những dự tính chính xác nhất.

Chi tiết về chi phí đăng ký thương hiệu nộp cho nhà nước

STT Các khoản phí, lệ phí đăng ký thương hiệu Lệ phí (đồng)
01 Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 180.000
Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi  30.000
02 Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn (nếu có yêu cầu) 600.000
03 Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 300.000
– Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 60.000
04 Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ) 60.000
 – Nếu đơn đăng ký thương hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi 24.000
05 Lệ phí công bố đơn 120.000
06 Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu 120.000
07 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu 120.000
08 Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu 120.000

Các khoản phí cần có trong đăng ký thương hiệu

Về các khoản chi phí đăng ký thương hiệu nộp cho nhà nước theo quy định thì có thể nằm trong dự tính. Nhưng với những sự cố và trường hợp phát sinh thì đó lại là một vấn đề khác. Đây không phải là một điều có thể dự toán được chính xác nhất. Nhưng với quy trình đăng ký thương hiệu tại Phan Law Vietnam thì không gì là không thể. Mọi vấn đề đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chính người chủ sở hữu thương hiệu. Từ sự thành công của quy trình đăng ký bảo hộ cho đến tổng hợp các khoản chi phí sẽ luôn là một kết quả gần như chính xác tuyệt đối. Tất cả là nhờ có sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ chuyên viên tại Phan Law Vietnam.

PHAN LAW VIETNAM

Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP HCM

    70 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: phan.vn

Hotline: 1900. 599. 995